Wat zijn hygroscopische zouten

Hygroscopische zouten kunnen bij hoge concentraties tot problemen leiden. Er ontstaat dan een witte aanslag op de muur en ook de muurafwerking kan door de vorming van zoutkristallen ernstig beschadigd raken.

Wat zijn hygroscopische zouten?

Hygroscopische zouten, ook wel muurzouten genoemd, zijn zouten (chloriden en nitraten) die van nature voorkomen in de bodem. Deze muurzouten zijn hygroscopisch van aard wat wil zeggen dat ze vocht aantrekken. Dat kan grondvocht zijn maar ook vocht uit de omgevingslucht. De meeste problemen ontstaan wanneer grondvocht door het ontbreken van een goede waterkering in contact komt met het metselwerk. De zouten uit het grondwater komen dan in de muur terecht waardoor er problemen met opstijgend vocht gaan ontstaan. In een omgeving waar veel meststoffen in de bodem aanwezig zijn of waar bijvoorbeeld veel dooizouten zijn gebruikt, kan de zoutconcentratie in het grondwater vrij hoog zijn. Bij een gebrekkige waterkering zullen er dan al gauw problemen door opstijgend vocht opstaan en kan er sprake zijn van zoutuitbloei (witte aanslag op de muur).

Offerte behandeling zouten

Witte aanslag op de muur

In veel gevallen wordt een witte aanslag op de muur veroorzaakt door de aanwezigheid van hygroscopische zouten. Deze aanslag wordt ook wel zoutuitbloei of salpeter genoemd. Bij problemen met opstijgend vocht zal zoutuitbloei zich voornamelijk aan de onderzijde van de muur voordoen (tot anderhalve meter boven het maaiveld). Komen er hoger op de muur ook witte plekken voor, dan is er geen sprake van opstijgend vocht maar kunnen er andere problemen een rol spelen, zoals doorslaand vocht of vocht door condensatie. Ook op nieuwe muren kan er aanslag door hygroscopische zouten ontstaan. Het gaat dan om zouten die reeds in het bouwmateriaal aanwezig zijn (bijvoorbeeld baksteen of beton) en die door natuurlijke uitdroging naar het steenoppervlak getransporteerd worden. Dit zijn de minst schadelijke zouten omdat ze zich alleen aan de oppervlakte bevinden. Deze plekken verdwijnen op termijn vanzelf.

Gevolgen van hygroscopische zouten

Een van de gevolgen van muurzouten is dat er een witte aanslag op de muur kan ontstaan. Dit is echter vooral een esthetisch probleem. De schade die intern wordt veroorzaakt is echter vele malen erger. Zo kan het pleisterwerk op de muur bijvoorbeeld ernstig beschadigd raken en ook het metselwerk kan door de vorming van zoutkristallen aangetast worden. Het nadeel van hygroscopische zouten is dat ze vocht blijven aantrekken waardoor de muur geen kans krijgt om uit te drogen. Er ontstaat een vicieuze cirkel die lastig is om te doorbreken omdat de zouten niet meer uit de muur verwijderd kunnen worden.

Behandelen van hygroscopische zouten

Wanneer de muur alleen oppervlakkig is aangetast kunnen de zouten eenvoudig van de muur geborsteld worden waarna ze in de meeste gevallen niet meer zullen terugkeren. Dit werkt echter niet bij problemen met opstijgend vocht omdat de zouten, die afkomstig zijn uit het grondwater, in hoge concentraties in de muur aanwezig zijn en vocht blijven aantrekken. Er zal dus iets aan het vochtprobleem gedaan moeten worden om verdere schade te voorkomen. Door middel van muurinjectie of onderkapping kunnen problemen met opstijgend vocht effectief worden bestreden. Verder is het belangrijk dat de de muur afgewerkt wordt met een isolerende coating waardoor de nog aanwezige zouten niet meer in de pleisterlaag terecht kunnen komen.

Offerte behandeling zouten