Vocht in kelder & vochtige kruipkelder

Problemen met vocht in de kelder of kruipkelder komen erg veel voor. Vooral gemetselde kelders zijn problematisch omdat ze aan de buitenzijde niet voldoende zijn beschermd tegen indringing van vocht. Welke kelderdichting kan je toepassen?

Vochtige kelder

Een vochtige kelder of kruipkelder is door de hoge luchtvochtigheid nagenoeg ongeschikt voor gebruik. Dat is zonde want de ruimte in een kelder zou je op allerlei manieren kunnen benutten, bijvoorbeeld als opslagruimte of hobbyruimte. Reden te meer dus om de kelder te laten behandelen tegen vocht.

Vochtige kelder

Oorzaak van vocht in de kelder

De meeste gemetselde kelders zijn niet waterdicht en bij een hoge grondwaterstand kunnen er al snel problemen ontstaan door insijpelend grondwater. Vaak is er ook sprake van verzakking waardoor er scheuren in de muur zijn ontstaan waarlangs water kan infiltreren.

Oorzaak vocht in kelder

Gevolgen van een natte kelder

In een kelder die langdurig vochtig blijft, is de luchtvochtigheid erg hoog en kunnen er schimmels op de muur ontstaan. Meestal hangt er een muffe geur die soms tot in de woning te ruiken is. Vocht leidt altijd tot schade aan de gebouwconstructie maar ook onze gezondheid heeft eronder te lijden.

Gevolgen van een vochtige kelder

Vocht in de kelder behandelen

Vocht is over het algemeen goed te behandelen en de wijze waarop dat gebeurt hangt af van de aard van het probleem en de mate van waterinfiltratie. Bij de behandeling van vocht richt men zich meestal op het waterdicht maken van de keldermuren, eventueel in combinatie met drainage.

Vocht in de kelder behandelen

Kelderbekuiping

Indien er sprake is van doorslaand vocht is bekuiping vaak de aangewezen methode om de kelder weer droog te krijgen. De keldermuren worden dan opnieuw bezet met een waterdichte cementmortel waardoor het grondwater niet langer door de muur kan sijpelen.

Kelderbekuiping

Kelderdrainage

Drainagemaatregelen zijn vaak nodig wanneer de grond zo nat is dat bekuiping niet voldoende bescherming biedt. Drainage kan zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van de kelder plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de grondsoort en de aard van de problematiek.

Kelderdrainage

Kruipkelder behandelen

In veel kruipkelders is sprake van overlast door stank en vocht, vooral wanneer het een periode lang flink heeft geregend. De meeste problemen zijn op te lossen door de grond af te dekken met een isolerend materiaal maar er zijn ook nog andere behandelingsmethodes.

Kruipkelder behandelen

Vochtige keldervloer

Vochtige keldervloeren kunnen veroorzaakt worden door infiltratie van water via de vloer (bijvoorbeeld door een lekkage) maar het is ook mogelijk dat de oorzaak in de muren gezocht moet worden.

Vochtige keldervloer

Vochtige keldermuren

Een vochtige keldermuur wordt bijna altijd veroorzaakt door doorslaand vocht of door problemen met condensvocht. Bekuiping en drainage eventueel in combinatie met mechanische ventilatie zijn dan nodig om de kelder weer droog te krijgen.

Vochtige keldermuren

Water in de kelder

Water in de kelder kan verschillende oorzaken hebben. Meestal gaat het om constructiefouten of beschadigingen in de gebouwschil waardoor grondwater naar binnen kan sijpelen. Vooral in periodes waarin veel regen valt, kan de grondwaterdruk dermate hoog oplopen dat er water in de kelder terecht komt.

Water in de kelder