Vochtige kelder

vochtige kelder

Een vochtige kelder is in veel gevallen ook een onbruikbare kelder en dat is zonde van de ruimte want een kelder kun je voor allerlei nuttige doeleinden gebruiken. Maar wat zijn de oorzaken nu eigenlijk van een natte kelder en wat kun je eraan doen?

Een vochtige kelder weer bruikbaar maken

Afhankelijk van de grootte van de kelder kun je deze perfect gebruiken als wijnkelder, hobbyruimte, thuisbioscoop of als extra opslagruimte. Opties genoeg dus, maar dan moet de kelder wel droog zijn. In een vochtige kelder kun je immers alleen goederen opslaan die luchtdicht verpakt zijn. Onverpakte spullen zullen direct gaan stinken door de muffe lucht of raken beschadigd door het vocht. Door de kelder tegen vocht te behandelen verbetert het binnenklimaat en ontstaat er een droge ruimte die voor allerlei doeleinden kan dienen. Tevens zal de verkoopwaarde van de woning door de extra ruimte die vrijkomt substantieel toenemen.

Last van vochtige kelder? Vraag hier uw vochtdiagnose

Oorzaken van een kelder met vocht

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor vochtproblemen in de kelder. De belangrijkste oorzaak is doorslaand vocht. Het kan dan gaan om vocht dat via de wanden of de vloer van de kelder naar binnen komt of om lekkage bij de kimnaad. Tevens komen problemen met opstijgend vocht erg veel voor en is er vaak sprake van een gebrekkige ventilatie waardoor condensatie optreedt.

Natte kelder behandelen

Hoe een kelder behandeld moet worden hangt af van de oorzaak van het vochtprobleem en de mate waarin er sprake is van waterinfiltratie. Indien het gaat om opstijgend vocht dan volstaat het meestal om de vochtige keldermuren te injecteren met een hydrofoberend vochtwerend middel. Indien er sprake is van doorslaand vocht dan is kelderbekuiping meestal de aangewezen methode. Hierbij worden de natte kelderwanden voorzien van een nieuwe waterdichte cementering. Is de druk van het grondwater erg hoog, dan is kelderdrainage noodzakelijk om het overtollige water op natuurlijke wijze af te laten vloeien.

Ventilatie is belangrijk

Bij het bestrijden van vocht in de kelder zal men ook altijd zorgen voor voldoende ventilatie. Met behulp van een binnenbekuiping kan bijvoorbeeld vocht dat van buiten komt wel goed tegenhouden worden maar er kunnen nog steeds problemen door condensatie ontstaan. De keldermuren zijn meestal vrij koud en het vocht dat in de lucht aanwezig is zal dan snel gaan condenseren tegen de muur. Door een systeem van mechanische ventilatie aan te brengen kan de vochtige lucht effectief afgevoerd worden waardoor de kelder goed droog blijft en benut kan worden als volwaardige ruimte.

Zelf een vochtige kelder behandelen

Er zijn diverse middelen verkrijgbaar waarmee je doorslaand vocht en opstijgend vocht zelf kunt behandelen. Voordat je zelf het vocht gaat bestrijden zul je er wel zeker van moeten zijn wat de oorzaak van het vochtprobleem is. Is het doorslaand vocht, opstijgend vocht, of is er sprake van een lekkage? Opstijgend vocht kun je eventueel nog zelf behandelen maar een bekuiping is al een stuk ingewikkelder, zeker als het water ook gedraineerd moet worden. Het is dus niet onmogelijk om een kelder met vochtproblemen zelf te behandelen maar in veel gevallen is het toch te adviseren om een vochtexpert in te schakelen.

Last van vochtige kelder? Vraag hier uw vochtdiagnose