Vochtige muren laten injecteren

Bij een probleem met opstijgend vocht is het in veel gevallen noodzakelijk om de muren te laten injecteren. Deze methode is uiterst kosteneffectief en biedt wanneer deskundig toegepast over het algemeen erg goede resultaten.

Waarom de muren laten injecteren?

Opstijgend vocht wordt nagenoeg altijd veroorzaakt door een gebrekkige vochtkering of het geheel ontbreken ervan. Vaak komt het probleem voor bij oudere woningen met massieve muren zonder spouw maar ook in moderne woningen kunnen door fouten in de waterkering problemen ontstaat door opstijgend vocht. Door de muren te laten injecteren met een vochtwerend middel zijn deze problemen te voorkomen. Er wordt dan een chemische vochtkering in de muur aangebracht waardoor het opstijgende vocht ter hoogte van deze waterkering wordt tegengehouden en de muur niet langer vochtig zal worden.

Hoe gaat het injecteren van muren in zijn werk?

Na het stellen van de diagnose opstijgend vocht zal men aanvangen om de aangetaste muur te voorzien van een reeks boorgaten. Deze gaten worden op ongeveer 3 tot 5 centimeter boven de vloerpas gemaakt met een onderlinge afstand van 10 tot 15 centimeter. De boorgaten worden over de gehele lengte van de muur aangebracht en in probleemgebieden, zoals de hoeken boort met soms ook in de hoogte enkele gaten. Afhankelijk van het vochtwerende product, worden de gaten recht of schuin naar beneden geboord. Hierna zuigt men het boorgruis uit de boorgaten en kunnen de gaten gevuld worden met het middel. De boorgaten worden na het vullen netjes afgedicht met Purschuim of cement.

Wanneer is mijn muur uitgedroogd?

Er bestaat een regel dewelke aangeeft hoelang de muur nodig heeft om uit te drogen: Dikte muur / 2 = na aantal maanden droog ( bvb. Een muur van 30 cm heeft 15 maanden nodig om uit te drogen.

Injectiegel of vloeistof gebruiken voor muurinjectie?

Er zijn meerdere soorten vochtwerende middellen die geschikt zijn voor muurinjectie. Sommige producten zijn vloeibaar, andere vochtwerende producten zijn in gelvorm. Welk type het meest geschikt is hangt af van het soort muur en de snelheid waarmee gewerkt moet worden. Tegenwoordig kiest men vaak voor een injectiegel omdat dit middel snel te verwerken is en een goede vochtkarakteristiek heeft. In bepaalde gevallen kan een vloeistof die langzaam in de muur wordt geïnjecteerd juist beter zijn. Een inspectie van de muur zal moeten uitwijzen welk middel het best toegepast kan worden. Zowel de gel als de vloeistof bevatten silanen en siloxanen als effectief ingrediënt. Hoe hoger de concentratie siloxanen, des te effectiever het middel is in het creëren van een homogene vochtkering over de gehele lengte van de muur.

Prijs muren injecteren

De kosten voor het laten injecteren van de muren bedragen gemiddeld 100 euro per lopende meter. Houd er rekening mee dat in het geval van spouwmuren soms zowel de binnen- als de buitenmuur geïnjecteerd moet worden. Een inspectie van de muur zal moeten uitwijzen wat de beste behandelingsstrategie is.

Alternatieven voor muurinjectie?

Injecteren heeft alleen zijn als er sprake is van opstijgend vocht. Indien er sprake is van doorslaand vocht of vocht door condensatie zal er dus voor een andere strategie gekozen moeten worden (respectievelijk hydrofuge en ventilatie). Vochtdiagnose is in deze erg belangrijk want door het toepassen van de juiste techniek kan men het probleem effectief oplossen tegen de meest gunstige prijs.

Last van vocht? Vraag hier uw vochtdiagnose