Wat zijn de gevolgen van doorslaand vocht

Een van de gevolgen van doorslaand vocht is beschadiging van de binnenmuur. Andere gevolgen zijn: schimmels, hogere energierekening, hoge luchtvochtigheid in huis, beschadiging van de buitengevel en waardevermindering van de woning.

Beschadigde binnenmuren

Een van de meest voorkomende gevolgen van doorslaand vocht is beschadiging van de binnenmuren. Vaak gaat het dan om pleisterwerk dat gebarsten is en van de muur valt of om behang dat in de hoeken loslaat. Bij geverfde muren kan het voorkomen dat er blazen onder de verflaag komen. Een muur die langdurig vochtig blijft zal er in conditie steeds meer op achteruit gaan. En niet alleen de binnenmuren hebben onder het vocht te leiden, ook de buitenmuren zullen steeds verder beschadigd raken.

Last van doorslaand vocht? Vraag hier uw vochtdiagnose

Schimmel op de muur

Een ander probleem dat vaak optreedt als gevolg van doorslaand vocht is schimmelvorming. Schimmels groeien goed in een vochtige omgeving en ze kunnen zich aan allerlei oppervlakken hechten. Het nadeel van deze organismen is dat de sporen die ze verspreiden slecht zijn voor onze gezondheid. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen kunnen bij inademing last van de schimmelsporen ondervinden. Klachten als benauwdheid en hoesten komen veel voor. In verband met de gezondheid is het van belang dat schimmels zo snel mogelijk behandeld worden. De onderliggende vochtproblematiek zal daarbij aangepakt moeten worden.

Beschadiging van de buitengevel

Indien je geen actie onderneemt tegen doorslaand vocht zal de conditie van de buitengevel steeds verder verslechteren. Vocht kan op lange duur desastreus zijn, zowel voor het steenwerk als voor het voegwerk in de muur. Zeker bij vriesweer, wanneer het vocht op gaat vriezen kunnen er problemen ontstaan. Haarscheurtjes kunnen dan groter gaan worden waardoor vocht nog makkelijker naar binnen kan dringen. Een gevel die beschadigd is dient zo snel mogelijk gerenoveerd te worden.

Hogere energierekening als gevolg van doorslaand vocht

Vocht heeft altijd een negatieve invloed op de thermische isolatie van een gebouw. In het geval van doorslaand vocht bijvoorbeeld, kan het voorkomen dat het isolatiemateriaal in de spouw vochtig wordt. Vochtig isolatiemateriaal kan veel minder warmte vasthouden dan droog isolatiemateriaal en zal het energierendement van de woning sterk doen dalen. Het is om deze reden van belang dat de buitenschil van de woning in perfecte conditie is. Deze biedt dan een goede bescherming tegen weersinvloeden waardoor het tevens binnen in de woning goed droog blijft. Een droge woning is een zuinige woning.

Vochtige kelder

Vochtige keldermuren kunnen zowel door opstijgend vocht als doorslaand vocht veroorzaakt worden. Soms is de druk van het grondwater dermate hoog, dat het water letterlijk door de muren naar binnen komt. In dit soort gevallen is het noodzakelijk dat de muur gewapend wordt en van een waterdichte bepleistering wordt voorzien (kelderbekuiping). In andere gevallen is het nodig om het overschot aan grondwater af te voeren door middel van een drainage systeem (kelderdrainage). Doorslaand vocht in de kelder is een veel voorkomend probleem maar gelukkig beschikt men tegenwoordig over voldoende methodieken waarmee het probleem effectief opgelost kan worden.

Last van doorslaand vocht? Vraag hier uw vochtdiagnose