Wat is de oorzaak van doorslaand vocht

De oorzaak van doorslaand vocht moet altijd aan de buitenzijde van het gebouw worden gezocht. Het gaat immers om regenwater dat via de buitengevel langzaam naar binnen sijpelt. Maar er zijn nog meer problemen die een rol kunnen spelen.

Belangrijkste oorzaak van doorslaand vocht

Een van de belangrijkste oorzaken van doorslaand vocht is regendoorslag via de de buitenmuur. Vaak gaat het hierbij om muren van een poreus gesteente of muren die voorzien zijn van een pleisterlaag die veel vocht absorbeert. De regenbelasting van de gevel speelt ook een rol. Door zware slagregens wordt de muur erg nat en in vochtige periodes krijgt deze niet genoeg de kans om goed uit te drogen. Het vocht trekt dan op een gegeven moment in de spouwmuur en verspreidt zich vanaf daar weer naar de binnenmuren waar vochtige plekken gaan ontstaan.

Oplossing: hydrofuge

Beschadigde buitengevel

Een andere belangrijke oorzaak van doorslaand vocht is beschadiging van de buitengevel. Scheuren in het metselwerk of het voegwerk kunnen ertoe leiden dat regenwater langzaam naar binnen kan sijpelen, de beschermende schil is immers aangetast. Aanvankelijk zal het gaan om haarscheurtjes waarin vocht verdwijnt maar wanneer dit vocht gaat opvriezen kunnen er grotere scheuren gaan ontstaan in de stenen van de gevel en kan ook het voegwerk beschadigd raken. Hoe langer het probleem blijft voortbestaan, hoe vochtiger de gevel wordt en des te groter de schade zal zijn. Bij het bestrijden van doorslaand vocht zal een beschadigde gevel altijd hersteld moeten worden.

Oplossing: gevelherstelling evt. in combinatie met hydrofuge

Last van doorslaand vocht? Vraag hier uw vochtdiagnose

Dampdichte verf of bepleistering

Een ander veel voorkomende oorzaak van doorslaand vocht is een foutieve afwerking van de buitenmuur. Zo kan een niet ademende verflaag of bepleistering tot problemen leiden. Vocht dat in de muur zit raakt dan opgesloten en kan niet verdampen waardoor de muur niet op natuurlijke manier kan uitdrogen. Dit is ook de reden waarom een buitenmuur niet zomaar met elk willekeurig verfsysteem behandeld mag worden. De verf moet damp-open (ademend) zijn.

Oplossing: gevelrenovatie (oude verf- of pleisterlaag verwijderen en opnieuw afwerken)

Andere oorzaken van doorslaand vocht

Naast poreuze of beschadigde buitenmuren zijn er nog een aantal oorzaken van doorslaand vocht aan te wijzen. Veel voorkomende problemen zijn:

  • Spleten tussen het kozijn en de gevel.
  • Doorhangende dakgoot.
  • Lekkage bij de aansluiting tussen valpijp en dakgoot.
  • Ontbreken van lekdorpels bij ramen of deuren.
  • Foutief aangebrachte loodslabben of het geheel ontbreken ervan.
  • ...

Doorslaand vocht herkennen

Doorslaan vocht is soms lastig te onderscheiden van opstijgend vocht. Beide soorten vocht worden immers veroorzaakt door externe invloeden en ook de symptomen lijken op elkaar. Toch zijn er wel wat verschillen te benoemen. Zo zal opstijgend vocht zich alleen voordoen aan de onderzijde van een muur. Het vocht komt immers uit de bodem en stijgt langzaam naar boven en stopt dan bij een bepaalde grens. Vaak doet het probleem zich over de gehele lengte van de muur voor. Doorslaand vocht kan daarentegen overal voorkomen. Indien je vermoed dat er sprake is van doorslaand vocht, kun je de gevel het beste aan de buitenzijde inspecteren. Kijk of er beschadigingen aan het metselwerk zijn en of je natte plekken op de muur kunt ontdekken (bij dakgoten, raamdorpels, enz.)

Last van doorslaand vocht? Vraag hier uw vochtdiagnose