Wat is regendoorslag of doorslaand vocht

Vochtige muren, loskomend pleisterwerk, schimmel op de muur. Het zijn symptomen die verband kunnen houden met doorslaand vocht. Maar wat is doorslaand vocht nu eigenlijk? En hoe kun je het herkennen?

Wat is doorslaand vocht?

Doorslaand vocht, ook wel regendoorslag genoemd, is vocht dat via de buitenschil van een gebouw doordringt in de spouw en daarna verder oprukt richting binnenmuren. Dit fenomeen doet zich vooral voor bij poreuze of beschadigde buitenmuren. Ook bij gevels met een hoge regenbelasting kunnen er zich op termijn problemen met doorslaand vocht voordoen. Doorslaand vocht is slecht voor de conditie van de binnenmuren maar ook de buitengevel kan er verder door beschadigen. Zeker wanneer het vocht in de winter gaat opvriezen.

Doorslaand vocht komt zeer veel voor bij oude buitenmuren. Deze zijn meestal zeer poreus en hebben geen spouw, waardoor het vocht in de totale buitenmuur omhoog trekt.

Wat zijn de oorzaken van doorslaand vocht?

Aan regendoorslag kunnen de volgende oorzaken ten grondslag liggen:

  • Poreuze buitenmuren (of een niet voldoende waterkerende bepleistering)
  • Beschadigde stenen (scheuren, barsten)
  • Beschadigd- of versleten voegwerk
  • Spleten bij kozijnen
  • Ontbreken van lekdorpels bij ramen of deuren
  • Ontbreken van of foutief aangebrachte loodslabben
  • Defecte dakgoot, lekkende aansluiting met regenpijp
  • Fouten in de dakoversteek
  • ...

Wat zijn de gevolgen van doorslaand vocht?

Er zin tal van gevolgen wanneer je te kampen hebt met dit vochtprobleem. Door regendoorslag worden de binnenmuren vochtig met als gevolg beschadiging door salpetervorming. Het pleisterwerk kan van de muur komen en er kunnen schimmels ontstaan. Is de spouw gevuld met isolatiemateriaal dan zal deze ook vochtig worden met een verminderd energierendement als gevolg. Een vochtige spouw isoleert veel minder goed dan een droge spouw. Verder is vocht schadelijk voor de stenen en het voegwerk in de gevel. Is er sprake is van doorslaand vocht? Dan kun je het beste zo snel mogelijk actie ondernemen, bijvoorbeeld door de gevel te laten impregneren, om verdere schade aan het gebouw te voorkomen.

Doorslaand vocht behandelen

Bij de behandeling van doorslaand vocht zal men zich in de meeste gevallen eerst richten op het reinigen en impregneren van de buitengevel (hydrofuge). Hierbij wordt een waterafstotend middel op de gevel gespoten dat volledig opgenomen wordt in de poriën van het gesteente. De muur wordt als het ware voorzien van een onzichtbare waterkering. Het voordeel van deze methode is dat de muur nog steeds kan blijven ademen. Het vocht dat nog in de muur aanwezig is kan dus op natuurlijke manier verdampen. Bij het behandelen van regendoorslag is het belangrijk dat beschadigde stenen vervangen worden en dat het voegwerk weer in goede conditie wordt gebracht (gevelrenovatie). Anders zou het regenwater alsnog via scheuren en kieren in de spouw kunnen trekken.

Doorslaand vocht herkennen

Regendoorslag is soms moeilijk te onderscheiden van opstijgend vocht. Opstijgend vocht doet zich echter vooral voor aan de onderzijde van de muur, doorslaand vocht kan overal voorkomen. Stel dat het bijvoorbeeld om een muur op de eerste etage gaat in een ruimte die normaal geventileerd is, dan is de kans groot dat je te maken hebt met regendoorslag. Is de buitenmuur ook nog in slechte conditie en zijn er verder geen sprake van lekkages dan weet je vrijwel zeker dat je te maken hebt met doorslaand vocht.

Last van doorslaand vocht? Vraag hier uw vochtdiagnose