Oorzaak opstijgend vocht

Een van de belangrijkste oorzaken van opstijgend vocht is het ontbreken van een goede vochtkering maar er zijn nog meerdere factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van deze vochtproblematiek.

Oorzaak 1: ontbreken van een kwalitatieve waterkering

Een van de oorzaken van opstijgend vocht is het ontbreken van een kwalitatieve waterkering. Tegenwoordig wordt er bij de bouw van een woning veel aandacht besteed aan een goede vochtkering (waterkering). Deze waterkering vormt een fysieke barrière tussen het vocht dat zich in de grond bevindt en het metselwerk. De waterkering bestaat meestal uit een kunststof folie maar er zijn ook andere materialen die geschikt zijn als vochtkering. In oudere huizen met massieve muren zonder spouw ontbreekt het vaak aan een goede vochtkering waardoor grondvocht ongehinderd in het metselwerk kan trekken. Soms is er helemaal geen vochtkering aanwezig of is deze beschadigd of verkeerd geplaatst.

Last van opstijgend vocht? Vraag hier uw vochtdiagnose

Oorzaak 2: Overbrugging

Soms kan er ondanks een correct aangebrachte waterkering toch een probleem met opstijgend vocht ontstaan. Meestal is er dan sprake van overbrugging. Bij overbrugging is de stuklaag op de muur tot onder de waterkering aangebracht. Het is dan niet de muur zelf die het water opneemt maar het pleisterwerk op de muur. De pleisterlaag fungeert hierbij als een brug over de waterkering. Om problemen te voorkomen moet de stukadoor bij het afwerken van de muur dus altijd boven de waterkering blijven en de chapper een stukje eronder. Ook bij het plaatsen van de plint is het belangrijk dat het materiaal waarmee de plint wordt bevestigd zelf geen vocht opneemt.

Afkappen van de pleisterlaag

Indien er sprake is van een overbrugging zal alleen de pleisterlaag vochtig zijn. De muur zelf blijft over het algemeen droog. Door middel van vochtdiagnose kan vastgesteld worden of de muren slechts oppervlakkig vochtig zijn of tot in de kern. Indien er sprake is van opstijgend vocht door overbrugging zal de pleisterlaag gedeeltelijk afgekapt moeten worden en moet er mogelijk een noppenfolie geplaatst worden. Over deze folie kan dan vervolgens een nieuwe pleisterlaag worden aangebracht. De oorzaak van opstijgend vocht is hiermee verholpen en de muur zal niet langer vocht opnemen.

Oorzaak 3: beschadigde waterkering

Een andere oorzaak van opstijgend vocht is een beschadigde waterkering. Bij het slijpen van sleuven in de muur, bijvoorbeeld ten behoeve van een elektriciteitsleiding of waterleiding, kan de waterkering soms onderbroken worden. Dit is over het algemeen niet zo'n probleem. Belangrijk is echter met welk materiaal de sleuf dichtgesmeerd wordt. Indien een gewone metselmortel wordt gebruikt is de kans groot dat er een overbrugging ontstaat waardoor grondvocht alsnog in de muur kan trekken. Beter is het om een speciale watervaste mortel te gebruiken die bijvoorbeeld ook gebruikt wordt bij kelderbekuiping. Ongewenste overbruggingen kunnen hierdoor worden voorkomen.

Oorzaken van opstijgend vocht bepalen

Het stellen van de juiste diagnose is voorbehouden aan een vochtexpert. In het geval van opstijgend vocht is het belangrijk om te weten of er sprake is van een overbrugging of niet. Het injecteren van een muur heeft immers weinig zin als de oorzaak van het probleem zich in het pleisterwerk bevindt. Door simpelweg een gat in de muur te boren en het boorgruis te analyseren kan men vaststellen hoe vochtig een muur is en tot op welke diepte het vocht zich bevindt. Indien de muur zelf erg vochtig is zal men in de meeste gevallen overgaan tot het injecteren van de muur.

Last van opstijgend vocht? Vraag hier uw vochtdiagnose