Opstijgend vocht in binnenmuren behandelen

Opstijgend vocht in binnenmuren komt erg veel voor en het kan leiden tot allerlei vochtproblemen in huis. Reden te meer dus om het probleem snel te laten behandelen, want vocht leidt niet alleen tot schade aan de woning maar is ook niet goed voor onze gezondheid.

Oorzaken van opstijgend vocht in binnenmuren

Opstijgend vocht in binnenmuren wordt bijna altijd veroorzaakt door problemen met de vochtkering. Deze vochtkering, ook wel waterkering genoemd, is een barrière ter hoogte van de vloerpas die er voor zorgt dat vocht, afkomstig uit de grond, niet in de stenen erboven kan trekken. Tegenwoordig wordt er bij de bouw van een woning veel aandacht besteed aan het correct aanbrengen van het vochtscherm en maakt men gebruik van moderne materialen. Oudere woningen zijn niet altijd voorzien van een vochtkering of het vochtscherm is in de loop der jaren beschadigd geraakt. Juist om deze reden komen problemen met opstijgend vocht vaak voor bij wat oudere woningen.

Gevolgen van opstijgend vocht in binnenmuren

Een muur die langdurig vochtig is, kan tot allerlei vochtproblemen leiden. Veel voorkomende gevolgen van opstijgend vocht in binnenmuren zijn:

  • Schimmels op de muur
  • Scheuren en barsten in het pleisterwerk
  • Muffe geur in huis
  • Houtrot
  • Hoge luchtvochtigheid (slecht voor onze gezondheid)
  • ...

Bestrijden van opstijgend vocht

Aangezien de oorzaak van opstijgend vocht in binnenmuren meestal gelegen is in het ontbreken van een effectieve vochtkering, zal men zich bij het bestrijden van het probleem richten op het creëren van een nieuwe waterkering. Dat kan gebeuren door het aanbrengen van een chemische waterkering (muren injecteren) of door het onderkappen van de muur. Onderkappen is duurder dan injecteren omdat er een (nieuw) vochtscherm in de gevel aangebracht moet worden en dit is een arbeidsintensieve klus. Welke methode het meest geschikt is hangt af van de steensoort, het soort muur, de conditie van de woning en de ernst van het probleem.

Last van opstijgend vocht? Vraag hier uw vochtdiagnose

Opstijgend vocht in binnenmuren behandelen door muurinjectie

Indien er sprake is van opstijgend vocht in binnenmuren zal men meestal eerst proberen om deze te injecteren. Muurinjectie is namelijk erg kosteneffectief en met de huidige injectievloeistoffen en gels is de kans groot dat het vochtprobleem voorgoed is opgelost. Bij muurinjectie boort men ter hoogte van de vloerpas een aantal gaten in de muur. Vervolgens brengt men een speciale vloeistof aan in de boorgaten. Deze vloeistof trekt diep in de poriën van het gesteente waardoor er een ondoordringbare vochtkering in de muur ontstaat. Nadat het middel volledig is opgenomen door de muur zal grondvocht niet langer in de muur kunnen trekken waardoor deze droog blijft.

Nabehandelen van binnenmuren

Nadat de buren behandeld zijn door middel van muurinjectie zal er in de meeste gevallen een droogtijd aangehouden moeten worden. Het vocht moet immers de gelegenheid krijgen om op natuurlijke manier te kunnen verdampen vooraleer men over kan gaan tot het herbezetten van de muur. Dit herbezetten zal in de regel gebeuren met een zoutbestendige pleister. Indien er gebruik wordt gemaakt van een wapeningslaag (bijvoorbeeld LDPE-folie ) kan men sneller overgaan tot afwerking van de muur omdat de hygroscopische zouten dan ingesloten worden en niet in het nieuwe pleisterwerk kunnen trekken.

Opstijgend vocht in binnenmuren vaststellen

Door middel van een vochtmeting kan vast komen te staan hoe vochtig een muur is en hoeveel zouten er in de muur zijn opgelost. Een betrouwbare methode is de calciumcarbide test. Hierbij wordt een bepaalde hoeveelheid boorgruis in een gesloten fles samengevoegd met een hoeveelheid calciumcarbide. Beide elementen gaan vervolgens met elkaar reageren waarbij acetyleengas ontstaat. Aan de druk die in de fles wordt opgebouwd kan men afleiden hoeveel vocht er zich in de muur bevindt. Vochtmetingen met een protimeter, waarbij de elektrische geleiding in de muur wordt gemeten, zijn ook mogelijk maar de resultaten van deze meetmethode zijn minder betrouwbaar.

Last van opstijgend vocht? Vraag hier uw vochtdiagnose