Hoe opstijgend vocht laten behandelen

Opstijgend vocht behandelen kan op ruwweg twee manieren gebeuren: door middel van muurinjectie of door het onderkappen van een muur. Het doel van beide methodes is het aanbrengen van een effectieve waterkering zodat grondvocht niet langer in de muur kan trekken.

Opstijgend vocht laten behandelen door muurinjectie (chemische waterkering)

Eén van de manieren om opstijgend vocht te behandelen is door het injecteren van de muren. Bij deze methode wordt net boven de vloerpas een reeks gaten geboord. Deze gaten worden gevuld met een speciale vloeistof die doorgaans bestaat uit een mengsel van silanen en siloxanen. Dit zijn chemische stoffen die na uitdroging in de muur een barrière vormen tegen opstijgend vocht.

Bij muurinjectie wordt er in principe dus een chemische waterkering aangebracht.

Last van opstijgend vocht? Vraag hier uw vochtdiagnose

Opstijgend vocht laten behandelen door onderkappen (fysieke waterkering)

Een andere manier om opstijgend vocht te behandelen is het onderkappen van een muur. Het is een erg effectieve maar arbeidsintensieve methode om opstijgend vocht te bestrijden. Net boven de vloerpas wordt een zaagsnede in de lengterichting van de muur gemaakt. In deze zaagsnede brengt men vervolgens een vochtwerende folielaag aan, tezamen met een speciale mortel. Om te voorkomen dat de woning tijdens het procedé gaat verzakken werkt men met steunpaaltjes die voor de nodige stabiliteit moeten zorgen. De muren worden op deze manier meter voor meter afgewerkt. Onderkappen is een vrij arbeidsintensieve en kostbare methode en vergt de nodige expertise omdat er ingegrepen moet worden in de de dragende constructie van het gebouw.

Opstijgend vocht laten behandelen door drainage

Drainage is soms nodig wanneer de grond die tegen de buitenmuren aanligt erg vochtig is. Er wordt dan een geul in de grond gegraven waarin geperforeerde buizen komen te liggen. Deze buizen worden onder afschot in een grindbed gelegd en aangesloten op een lager gelegen verzamelpunt. Bij regenval zal het overtollige water via de buizen goed weg kunnen stromen waardoor de grond minder vochtig wordt. Eventueel kunnen er ook nog planten worden toegepast die veel water opnemen, zoals Hortensia's. Het droogleggen van de grond door drainage vergt enig geduld. Zo kan het in ernstige gevallen wel een jaar duren voordat de effecten zichtbaar worden. Daarnaast zijn niet alle ondergronden geschikt voor drainage (klein en veengronden kunnen instabiel raken).

Opstijgend vocht laten behandelen, een zaak van geduld

Het behandelen van opstijgend vocht is nog altijd een kwestie van geduld. Nadat een muur behandeld is met een vochtwerend product kan het soms maanden tot zelfs jaren duren voordat een muur geheel is uitgedroogd. Normaal gesproken dient er rekening gehouden te worden met een droogtijd van één maand per 25 à 30 mm. Bij een muurdikte van 14 centimeter kost het dus al gauw een half jaar voordat een muur volledig uitgedroogd is. Aangezien er in de meeste gevallen niet zo lang gewacht kan worden met renovatie, maakt men in de regel gebruik van een wapeningslaag die op de nog vochtige muur kan worden aangebracht. Deze wapening biedt bescherming tegen doorslag van vocht en tegen hygroscopische zouten die zich nog in de muur bevinden. Over deze laag kan in de regel zonder problemen een nieuwe pleisterlaag worden aangebracht.

Last van opstijgend vocht? Vraag hier uw vochtdiagnose