Vochtbestrijding laten uitvoeren

Welke vochtbestrijdingsmethode of soort vochtbestrijding je het beste laat uitvoeren hangt af van het type vochtprobleem. Ruwweg kan het gaan om drie soorten vochtproblematiek: opstijgend vocht, doorslaand vocht en vocht veroorzaakt door condensatie.

Vochtbestrijding uitvoeren

Wanneer het vochtprobleem in huis niet al te groot is en zich beperkt tot problemen met condensatie dan kun je het soms prima zelf oplossen. Door het aanbrengen van een extra luchtrooster bijvoorbeeld of door het installeren van een ventilator in de badkamer of wc.

Bij grote vochtproblemen, zoals pleisterwerk dat van de muren komt, zul je de vochtbestrijding over moeten laten aan een aannemer vochtbestrijding of vochtbestrijder die hierin gespecialiseerd is. Opstijgend vocht en doorslaand vocht zijn lastig zelf te behandelen, zeker wanneer er daarnaast reparaties aan het voegwerk verricht moeten worden.

Bestrijding van opstijgend vocht: muren injecteren

Indien er sprake is van opstijgend vocht zal men zich bij het bestrijden ervan voornamelijk richten op het blokkeren van optrekkend vocht ter hoogte van het maaiveld. Er wordt dan een reeks gaten in de muur geboord die vervolgens afgevuld worden met een speciale emulsie. Deze emulsie werpt een chemische waterkering op waardoor het vocht dat uit de grond afkomstig is niet langer omhoog in de muur kan trekken. Deze vorm van vochtbestrijding (muren injecteren) wordt er veel toegepast en is doorgaans ook één van de goedkoopste methodes.

Lees meer over: muren laten injecteren

Vochtbestrijding en doorslaand vocht

Naast opstijgend vocht is doorslaand vocht een van de meest voorkomende oorzaken van vochtoverlast. Bij problemen met doorslaand vocht gaat het meestal om regenwater dat in de buitenmuur trekt om zich vervolgens langzaam een weg naar binnen te banen. Voor het stellen van de juiste vochtdiagnose is een goede vochtmeting noodzakelijk. De meest nauwkeurige manier om vast te stellen hoe vochtig een muur is en op welke diepte het vocht zich bevindt is de calciumcarbide test. Hierbij wordt wat boorgruis uit een vochtige muur genomen en vermengd met calciumcarbide. Na analyse kan vrij exact bepaald worden wat de conditie van de muur is. Als bestrijdingsmethode voor doorslaand vocht kiest men meestal voor hydrofuge, soms in combinatie met gevelrenovatie.

Kostprijs vochtbestrijding

Indien je een bepaalde vorm van vochtbestrijding laat uitvoeren moet je rekening houden met een kostprijs van 1500 tot 2500 euro. De kosten zijn afhankelijk van het type vochtprobleem, de grootte van de woning en eventuele reparatiewerkzaamheden die moeten plaats vinden (beschadigd pleisterwerk, gevelrenovatie, reinigen van de gevel.)

Last van vocht? Vraag hier uw vochtdiagnose