Soorten vochtproblemen

De meeste vochtproblemen doen zich binnen in huis voor, maar de oorzaken ervan zijn vaak wel extern. Denk bijvoorbeeld aan doorslaand vocht, wat in veel gevallen veroorzaakt wordt door regenwater dat door de buitenschil van een gebouw dringt. Ook opstijgend vocht is vaak oorzaak van allerlei vochtgerelateerde problematiek. Maar waar kun je de verschillende soorten vochtproblemen nu aan herkennen?

Vochtige muren

Vochtige muren in huis kunnen veroorzaakt worden door condensatie, optrekkend vocht, doorslaand vocht of door lekkage. Meestal worden de problemen pas op het moment ontdekt dat de muren al flink wat vocht hebben geabsorbeerd en er sprake is van schimmelvorming, loslatend behang of pleisterwerk dat van de muur komt. Aan de locatie van het probleem valt vaak al af te leiden waar de oorzaak van het probleem ligt. Zo zal optrekkend vocht zich meestal langs de gehele onderzijde van de muur voordoen. Doorslaand vocht treedt daarentegen meer plaatselijk op (vochtplekken). Schimmelplekken door condens komen vaak voor op plekken waar de ondergrond wat koeler is (bij ramen en deuren) en ook op hoger gelegen plekken waar waterdamp blijft hangen (op het plafond, en in de hoeken).

Schimmel op de muur

Waar vocht is, is schimmel. Daar valt helaas niet aan te ontkomen. Schimmels gedijen nu eenmaal goed op vochtige plekken, zeker wanneer er ook een geschikte voedingsbodem aanwezig is zoals pleisterwerk op de muur, behang of hout. Schimmels komen vaak voor in ruimtes die niet goed geventileerd zijn, zoals vochtige badkamers, vochtige kelders, gangkasten of slaapkamers waarvan de ramen te weinig worden geopend. Maar ook in een goed geventileerd huis kunnen problemen met schimmels ontstaan. Doorslaand vocht en opstijgend vocht zijn oorzaak nummer één van vochtproblemen in huis. Schimmels zijn alleen effectief te bestrijden door de oorzaak ervan weg te nemen.

Hygroscopische zouten (muurzouten)

Bij opstijgend vocht is er vaak ook sprake van salpetervorming. Deze witte zoutaanslag op de muur, die niet verward moet worden met schimmel ontstaat doordat hygroscopische zouten uit het grondwater geabsorbeerd worden in de muur en daar een reactie aangaan met het gesteente. Aangezien zout de eigenschap heeft om vocht aan te trekken blijft de muur vochtig. Hygroscopische zouten kunnen erg hardnekkig zijn en de behandeling ervan vergt een specifieke aanpak.

Stankoverlast door vochtproblemen

Veel vochtproblemen gaan gepaard met een typische muffe geur die zich vooral voordoet in gordijnen, kleding, vloerbedekking, banken, stoelen en andere textiele oppervlakken. Ook behang, pleisterwerk en houten constructies kunnen deze stank absorberen. Deze penetrante geur is een duidelijk signaal dat er sprake is van een te hoge luchtvochtigheid. Een te hoge luchtvochtigheid leidt niet alleen tot stank maar is ook slecht voor de gezondheid.

Vochtproblemen in de kelder

Veel kelders zijn niet goed geventileerd en worden daarnaast vaak zwaar belast door grondwater dat door de muren van de kelder naar binnen wil dringen. Dit leidt onherroepelijk tot een vochtige kelder en vochtgerelateerde problemen zoals stank, schimmel en beschadigde muren. Kelders worden door dit soort problematiek onbruikbaar en dat is feitelijk jammer want een kelder kan prima als extra ruimte dienen. Door gerichte maatregelen te nemen zoals een kelderbekuiping of kelderdrainage, eventueel in combinatie met ventilatie, kan de ruimte weer bruikbaar worden gemaakt.

Last van vocht? Vraag hier uw vochtdiagnose