Welke soorten vocht bestaan er?

Er zijn globaal drie soorten vocht te onderscheiden: opstijgend vocht, doorslaand vocht en vocht als gevolg van condensatie (condensvocht). Bij het bestrijden van een vochtprobleem is het altijd belangrijk dat de achterliggende oorzaak van het probleem aangepakt wordt.

1. Opstijgend vocht

Opstijgend vocht is grondvocht dat door de muren van een gebouw geabsorbeerd wordt. Het poreuze gesteente in de muur fungeert hierbij als een soort spons die het vocht uit de grond opzuigt. Het vocht verdampt vervolgens bovengronds en hierdoor ontstaat er een capillaire werking. Het vocht stijgt letterlijk op in de muur waardoor deze steeds vochtiger wordt. Doordat er hygroscopische zouten in het water zijn opgelost kan er zich op termijn ook een witte aanslag op de muur gaan vormen. Dit noemt men ook wel salpeter.

Symptomen opstijgend vocht: vochtige muren, schimmels, loskomend pleisterwerk, salpetervorming

Oorzaken van opstijgend vocht: ontbreken van een effectieve waterkering, fouten in de bouwconstructie, foutief uitgevoerde renovaties

Lees ook: Hoe opstijgend vocht behandelen?

2. Doorslaand vocht

Doorslaand vocht wordt meestal veroorzaakt door regenwater dat via de buitenschil van een gebouw naar binnen dringt. Door problemen met de gevel zoals scheuren in het voegwerk, gebarsten stenen of beschadigd pleisterwerk kan het regenwater langzaam in de muur trekken en steeds verder naar binnen migreren. Gevels met een hoge regenbelasting zijn extra gevoelig voor doorslaand vocht, zeker wanneer een effectieve waterkering ontbreekt. Problemen met dakgoten en dakpannen kunnen ook leiden tot vochtdoorslag.

Symptomen doorslaand vocht: natte plekken op de muur, schimmels, salpetervorming, beschadigd pleisterwerk

Oorzaken doorslaand vocht: scheuren en gaten in voegwerk, beschadigde buitenbekuiping

Lees ook: Hoe doorslaand vocht behandelen?

3. Condensatie

In een modern huishouden wordt veel vocht geproduceerd. Niet alleen de lucht die wij uitademen bevat veel vocht maar ook de lucht die ontstaat tijdens het koken, douchen en het drogen van de was is erg vochtig. Een huishouden van vier personen produceert op deze manier maar liefst 10-15 liter vocht per dag. Wanneer al dit vocht niet op de juiste manier wordt afgevoerd kunnen er problemen door condensatie ontstaan. De vochtige lucht condenseert dan tegen koele oppervlakken zoals ramen, muren en plafonds. De waterdruppeltjes die hierbij ontstaan kunnen op termijn lijden tot schimmels, loslatend behang, beschadigd stukwerk en andere vochtgerelateerde problemen. Vocht door condensatie zien je vaak terug in slecht geventileerde badkamers, keukens en slaapkamers.

Symptomen condensatie: vochtdruppeltjes op koude oppervlakken, schimmelvorming, loslatend behang, beschadigd stukwerk

Oorzaken van condensatie: onvoldoende ventilatie, koudebruggen in bouwconstructies

Lees ook: Hoe condensatievocht behandelen?

Vocht in de kelder

Een vochtige kelder wordt meestal veroorzaakt door grondvocht dat door de muren van de kelder of via de vloer naar binnen komt. Problemen met vochtige kelders komen erg veel voor. Gelukkig zijn er tegenwoordig voldoende kelderdichting technieken waarmee het vochtprobleem effectief bestreden kan worden. Indien de druk van het grondwater niet al te hoog is kiest men er meestal voor om de muren van de kelder te wapenen met een waterkerende laag of kelderbekuiping. In andere gevallen is het beter om een kelderdrainage toe te passen.

Lees ook: Hoe vochtige kelder behandelen?

Last van vocht? Vraag hier uw vochtdiagnose