Wat zijn de gevolgen van schimmel in huis?

De gevolgen van schimmel beperken zich niet alleen tot schade aan de woning en een muffe stank in huis, ook onze gezondheid is in het geding.

Gevolgen van schimmel voor de gezondheid

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de gevolgen van schimmel voor onze gezondheid. Daaruit is vast komen staan dat de inademing van schimmelsporen kan leiden tot problemen met de luchtwegen. Het zijn vooral mensen met gevoelige luchtwegen die ernstige hinder kunnen ondervinden en last kunnen krijgen van: benauwdheid, hoesten en verergering van astmatische klachten. Het is vooral de zwarte schimmel (Stachybotrys chartarum) die gezondheidsklachten veroorzaakt aangezien deze schimmelsoort een vrij hoge concentratie mycotoxinen verspreid. Deze giftige stof die van nature in veel schimmelsoorten voorkomt, is niet alleen irriterend voor de luchtwegen maar ook voor de huid.

Beschadiging van muren en plafonds

Als gevolg van schimmel kunnen muren en plafonds aangetast worden. Schimmels veroorzaken lelijke plekken op het behang of pleisterwerk en deze schimmelplekken zijn soms uiterst lastig te verwijderen, zonder daarbij de ondergrond aan te tasten. Zo kan behang met schimmelplekken in principe als verloren beschouwd worden, tenzij je er vroeg bij bent en het behang nog goed vast zit aan de muur. Ook houten oppervlakken zijn lastig te reinigen zonder dat daarbij de kleur of de structuur van het hout aangetast wordt. De schimmeldraden kunnen diep in het houtwerk zijn verankerd. Het is niet ongebruikelijk dat een muur die is aangetast door schimmels opnieuw geschilderd moet worden.

Muffe geur in huis als gevolg van schimmel

In vochtige ruimtes, zoals een kelder of kruipkelder kan op een gegeven moment een muffe geur ontstaan. Deze penetrante geur wordt meestal veroorzaakt door de aanwezigheid van schimmels en bacteriën. Wanneer je in een vochtige ruimte spullen hebt opgeslagen zullen deze na verloop van tijd de stank gaan absorberen. Ook kleding, vloerbedekking, gordijnen en meubelstoffen kunnen muf gaan ruiken als gevolg van schimmel en de stank is vaak uiterst lastig te verwijderen. Reden te meer om het vochtprobleem snel aan te laten pakken zodat verdere schade en stankoverlast voorkomen kan worden.

Hoe schimmel te behandelen?

De gevolgen van schimmel zijn te behandelen door de schimmelplekken schoon te maken met een speciale schimmelreiniger of met een oplossing van soda of chloor. Welk middel het beste gebruikt kan worden hangt af van het soort schimmel en het aangetaste oppervlak. Belangrijker is echter dat ook het vochtprobleem aangepakt wordt. Indien er bijvoorbeeld sprake is van schimmel als gevolg van opstijgend vocht, dan zal er eerst iets aan dat probleem gedaan moeten worden, bijvoorbeeld door het injecteren van de muur. Verzuim je dit, en pak je alleen de symptomen aan dan zal de schimmel op termijn weer terugkeren omdat de ruimte nog steeds vochtig is. Schimmels hebben vocht nodig om te kunnen overleven en in een droge omgeving zullen ze dan ook niet tot ontwikkeling komen, ook al zijn er schimmelsporen in de ruimte aanwezig.