Condensatievocht in kelder

Condensatievocht in de kelder heeft vaak meerdere oorzaken en de aanpak ervan zal dus meestal op meerdere fronten moeten plaatsvinden. Dat kan betekenen: betere ventilatie maar in veel gevallen zullen er ook andere maatregelen genomen moeten worden om infiltratie van vocht tegen te gaan.

Oorzaken van condensatievocht in de kelder

In een kelder of kruipkelder worden problemen met condensvocht vaak door meerdere gebreken veroorzaakt. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een combinatie van doorslaand vocht en condensatie. Aangezien de vochtige lucht die hierbij ontstaat nergens naartoe kan, condenseert het weer tegen de muur of het plafond waardoor het vochtprobleem blijft bestaan. Er ontstaat dan een vicieuze cirkel waarbij vochtige lucht condenseert, verdampt bij een hogere temperatuur en weer condenseert wanneer het koeler wordt.

Condensatieprobleem? Offerte woningventilatie

Gevolgen van condensatievocht

Een overschot aan condensvocht in de kelder leidt al snel tot problemen met schimmels en ook stank treedt veelvuldig op. De kelder wordt hierdoor ongeschikt voor de opslag van goederen en kan ook niet meer op andere manieren worden gebruikt. Reden te meer om deze vochtproblematiek snel aan te pakken. Een droge kelder kan perfect benut worden voor allerlei zaken en door de extra ruimte zal de verkoopwaarde van de woning stijgen.

Condensatievocht in de kelder behandelen

Aangezien condensatievocht veroorzaakt wordt door een te hoge concentratie vochtige lucht zal men bij het bestrijden ervan proberen om de vochtige lucht effectief af te voeren. Dat kan door installatie van een ventilatiesysteem maar ook natuurlijke ventilatiekanalen kunnen aangebracht worden zodat de kelder continu verlucht kan worden. Vaak is er in kelders sprake van meerdere vochtproblematieken waardoor ventilatie alleen meestal niet voldoende is. Zo zal men, in het geval van doorslaand vocht bijvoorbeeld, de keldermuren opnieuw waterdicht moeten bezetten om infiltratie van grondwater te voorkomen (kelderbekuiping).

Kelderbekuiping en condensatievocht

Indien de muren van de kelder erg vochtig zijn dan zal er onderzocht moeten worden of de oorzaak gelegen is in condensatie of dat er sprake is van infiltratie van water via de buitenzijde van de kelder. Het kan ook zijn dat er ergens een lekkage is waardoor de keldermuren vochtig worden. Indien uit onderzoek vast is komen te staan dat het vocht wordt veroorzaakt door infiltratie van buitenaf dan zal men er meestal voor kiezen om de huidige bezetting zoveel mogelijk af te kappen en en de muren opnieuw te bezetten met een waterdichte cementmortel. Dit wordt ook wel bekuiping genoemd.

Condensatievocht in de kelder voorkomen met een ventilatiesysteem

Om een kelder goed droog te kunnen krijgen is goede ventilatie vaak noodzakelijk. Een veel gebruikt systeem is ventilatie type C. Dit systeem bestaat uit een centrale ventilatorbox waarop meerdere ventilatiekanalen kunnen worden aangesloten. Deze ventilatoren kunnen een grote hoeveelheid lucht afvoeren en draaien doorgaans op een laag toerental waardoor ze niet al te veel lawaai produceren. De installatie van een dergelijk systeem is doorgaans niet al te complex al moet er wel voorzien worden in een afvoerkanaal naar buiten.

Condensatieprobleem? Offerte woningventilatie