Ventileren bij vochtproblemen

Goede ventilatie is erg belangrijk, niet alleen ter voorkoming van vochtproblemen maar ook ter bevordering van een gezonde luchtkwaliteit in huis.

Waarom is ventilatie belangrijk?

Wij voelen ons in de regel het best bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 tot 60%. In vochtige ruimtes kunnen we gezondheidsklachten krijgen zoals benauwdheid en spierpijn, en wanneer de lucht erg droog is kunnen we last krijgen van droge ogen en raken de slijmvliezen geïrriteerd. De luchtkwaliteit in huis wordt verder nog bepaald door de concentratie koolstofdioxide (Co2). Co2 ontstaat bij uitademing en indien een ruimte niet goed wordt geventileerd zullen er hoge concentraties Co2 ontstaan met hoofdpijn en vermoeidheidsklachten als gevolg. Door goed te ventileren blijft de concentratie Co2 in de lucht beperkt en zal de luchtvochtigheid op een aanvaardbaar niveau blijven.

Condensatieprobleem? Offerte woningventilatie

Welke ventilatiesystemen zijn er?

De meest toegepaste woning ventilatiesystemen zijn ventilatiesysteem type C en type D. Verder zijn er nog losse ventilatoren te koop die je aan kunt sluiten op een bestaand afvoerkanaal. Deze worden vooral in badkamers en wc's toegepast.

Ventilatie Type C: bij dit type ventilatie wordt de vervuilde lucht uit de woning gezogen en vindt de aanvoer van verse lucht op natuurlijke manier plaats, bijvoorbeeld via luchtroosters in het raam. Er kunnen meerdere luchtkanalen op de ventilatorbox worden aangesloten zodat vocht uit meerdere vertrekken kan worden afgevoerd. Dit type systeem is relatief goedkoop en erg geschikt om condensatie in kelders, keukens en badkamers te voorkomen.

Voordelen type C ventilatie: eenvoudig te installeren, relatief goedkoop, weinig onderhoud nodig.

Ventilatie Type D: bij dit ventilatiesysteem wordt zowel de afvoer als aanvoer van verse lucht door het systeem geregeld. Dit type ventilatie wordt ook wel balansventilatie genoemd omdat de hoeveelheid lucht die wordt afgevoerd exact gelijk is aan de hoeveelheid aangevoerde lucht. Balansventilatie is perfect te combineren met warmteterugwinning waardoor het energieverbruik aanzienlijk verminderd kan worden.

Voordelen type D ventilatie: optimale luchtcirculatie, energiebesparing.

Ventilatie en warmteterugwinning

Bij een systeem met warmteterugwinning (WTW) wordt de warmte lucht die de woning verlaat gerecupereerd en gebruikt om de verse lucht die de woning binnen komt op temperatuur te brengen. Een WTW unit beschikt over twee ventilatoren. Een voor de aanvoer van verse lucht en een voor de afvoer van vervuilde vochtige lucht. Aangezien het systeem gebruik maakt van een interne warmtewisselaar komen beide luchtstromingen niet met elkaar in contact. Door gebruik te maken van warmteterugwinning kan maar liefst 95% van de warmte gerecupereerd worden waardoor het energieverbruik drastisch zal afnemen.

Natuurlijke ventilatie

Aangezien vochtige lucht niet direct zichtbaar is, wordt vaak onderschat hoe belangrijk het is om voldoende te ventileren. Per dag produceert een huishouden van vier personen zo'n 10 a 15 liter water! Dat is meer dan één emmer water per dag. In een maand tijd bedraagt de totale vochtproductie dus meer dan 300 liter water. Als al dit vocht niet op natuurlijke of mechanische manier wordt afgevoerd zullen er onvermijdelijk problemen als gevolg van condensatie gaan ontstaan. Zet dus gerust eens wat vaker een raam open of investeer in mechanische ventilatie.

Condensatieprobleem? Offerte woningventilatie