Oorzaak condensatie

De oorzaak van condensatie is meestal gelegen in een gebrekkige ventilatie maar ook de aanwezigheid van koudebruggen kan een rol spelen.

Oorzaak van condensatie

Een gemiddeld huishouden van vier personen produceert per dag ongeveer 10 tot 15 liter woonvocht. Dit is vocht dat in gasvorm is opgelost in de lucht. Wanneer deze grote hoeveelheid vochtige lucht door een tekort aan ventilatie niet voldoende wordt afgevoerd kunnen er problemen ontstaan door condensatie. Bij condensatie koelt de warme vochtige lucht af tegen een koud oppervlak zoals een raam of een muur, en er vormen zich dan kleine waterdruppeltjes. De oorzaak van condensatie moet gezocht worden in:

  • Een gebrekkige ventilatie waardoor er een overschot aan vochtige lucht ontstaat.
  • Koudebruggen (als gevolg van constructiefouten of onderbreking in de isolatie).

Condensatieprobleem? Offerte woningventilatie

Waar komt al dit vocht vandaan?

De lucht die wij uitademen bestaat voor een groot gedeelte uit waterdamp. Aangezien we 24 uur per dag ademen kan de hoeveelheid vocht in een ruimte snel oplopen, zeker wanneer het om meerdere personen gaat. Verder produceren we veel vocht tijdens het koken, het drogen van de was en bij het douchen of baden. In een huishouden van vier personen loopt de vochtproductie door deze activiteiten als snel op tot 10 ā 15 liter vocht per dag. Wanneer deze grote hoeveelheid vocht niet effectief afgevoerd wordt kunnen er problemen door condensatie ontstaan, zoals schimmelvorming, aantasting van de muren en een hoge luchtvochtigheid.

Gebrekkige ventilatie

Een van de oorzaken van condensatie is een gebrek aan ventilatie. Veel problemen ontstaan in woningen die niet voorzien zijn van een mechanisch ventilatiesysteem en waar onvoldoende aandacht is voor natuurlijke verluchting. In een slaapkamer die nooit wordt verlucht kan het vocht niet weg en zullen de ramen al snel gaan beslaan. Ook in badkamers en kelders die niet voorzien zijn van ramen of luchtroosters zal er al snel een overschot aan vocht ontstaan.

Koudebruggen als oorzaak van condensatie

Een andere oorzaak van condensatie is de aanwezigheid van koudebruggen. Koudebruggen zijn plaatsen in de gebouwconstructie waar warmteoverdracht plaatsvindt. Koudebruggen zijn ongewenst omdat er energieverliezen via deze punten optreden en vanwege problemen met condensatie die kunnen ontstaan. In een spouwmuur die niet goed geīsoleerd is kunnen bijvoorbeeld plaatselijk koude plekken ontstaan met condensatie als gevolg. Koudebruggen kunnen zich in principe overal voordoen maar ze komen het meest voor op plaatsen waar de isolatie onderbroken is.

Condensatie aantonen

Bij het optreden van een vochtprobleem is het niet altijd meteen duidelijk hoe het probleem veroorzaakt wordt. Is de oorzaak condensatie, of is er misschien sprake van doorslaand vocht? Een eenvoudige methode om dit zelf te testen is door gebruik te maken van een condensplaatje. Dit kun je zelf maken door een stukje aluminium folie van 15x15 cm te nemen en dit met wat schilderstape op de vochtige muur aan te brengen (rondom vastkleven). Laat de folie zo'n drie a vier dagen zitten en haal het dan van de muur. Indien de folie aan de buitenzijde vochtig is, is er sprake van condensatie. Is de folie daarentegen aan de binnenzijde vochtig, dan is de muur zelf vochtig, meestal als gevolg van doorslaand vocht.

Condensatieprobleem? Offerte woningventilatie