Condensatievocht in muren

Condensatievocht in muren kan verschillende oorzaken hebben maar meestal ontstaat het als gevolg van een overschot aan vochtige lucht en een tekort aan ventilatie.

Hoe ontstaat condensatievocht in de muur?

Condensatievocht ontstaat doordat vochtige lucht afkoelt tegen een koud oppervlak. Dat kan een muur zijn of een raam, maar in principe kan elk koud oppervlak vochtig worden door condensatie. Condensatievocht in de muur doet zich vooral voor in vochtige ruimtes die niet goed zijn geventileerd, zoals (kruip)kelders, keukens en badkamers.

Condensatieprobleem? Offerte woningventilatie

Wat zijn de gevolgen van condensatievocht?

Indien problemen met condensatievocht blijven voortbestaan zal de muur steeds meer vocht gaan opnemen en kan de bepleistering beschadigd raken. Op de vochtige muren kunnen schimmels groeien en als gevolg van het vochtprobleem kan een muffe lucht optreden. Problemen met condensatievocht zijn altijd een signaal dat er niet voldoende geventileerd wordt of dat er sprake is van koudebruggen als gevolg van onderbrekingen in de isolatie. In kelders is het niet ongebruikelijk dat er tevens problemen zijn met doorslaand vocht of opstijgend vocht.

Condensatievocht of een ander vochtprobleem?

Indien een muur vochtig is, wil dat nog niet zeggen dat condensatie de oorzaak van het probleem is. Het kan immers net zo goed gaan om doorslaand vocht of opstijgend vocht. Vochtproblemen als gevolg van opstijgend vocht zijn in de regel makkelijk vast te stellen omdat ze zich vooral aan de onderzijde van de muur voordoen. Doorslaand vocht daarentegen kan overal op de muur voorkomen en is lastiger te onderscheiden van condensatie. Vooral in kelders, omdat de buitenzijde van de muur niet te beoordelen is en er tevens sprake kan zijn van een combinatie van vochtproblemen. Een vochtexpert kan met behulp van een vochtmeting de juiste vochtdiagnose stellen zodat vastgesteld kan worden of het om condensvocht in de muren gaat of dat het probleem een andere oorzaak heeft.

Koudebruggen als oorzaak van condensatie

Het komt regelmatig voor dat condensatievocht in de muur niet veroorzaakt wordt door een overschot aan vocht maar door problemen met koudebruggen. Koudebruggen zijn plaatsen in de constructie waarlangs warmteoverdracht plaatsvindt. In een vervuilde spouw kunnen bijvoorbeeld cementbaarden of spouwankers koudebruggen vormen waarlangs warmte verloren gaat. Er ontstaan dan plekken in de muur die relatief koud zijn en op deze punten kan condensvorming optreden. Ook in een spouwmuur waar de isolatie plaatselijk onderbroken is kan condensatievocht in de muur voorkomen.

Condensatievocht in muren bestrijden

Een muur die vochtig is door condensatie zal tijd nodig hebben om weer volledig uit te kunnen drogen. Afhankelijk van de dikte van de muur kan dit enkele maanden tot een half jaar (of langer) duren. Bij het bestrijden van condensatievocht zal men zich richten op het wegnemen van de oorzaak. Dat betekent in de meeste gevallen:

  • Installatie van een ventilatiesysteem
  • Aanbrengen van luchtroosters zodat de ruimte op natuurlijke manier verlucht wordt
  • Opnieuw isoleren van de muur (indien er koudebruggen zijn geconstateerd)
  • Plaatsen van een vochtvreter (alleen in kleine ruimtes)
  • ...

Condensatieprobleem? Offerte woningventilatie