Wat is de oorzaak van vocht in de kelder

Een van de oorzaken van vocht in de kelder is doorslaand vocht, vaak als gevolg van een hoge grondwaterstand of een verhoogde druk van het grondwater. Maar er zijn nog meer oorzaken aan te wijzen voor problemen met vocht in de kelder.

Oorzaak vocht in de kelder

Vocht in de kelder wordt meestal veroorzaakt door een combinatie van factoren. Vaak is er sprake van opstijgend vocht of doorslaand vocht en is de (kruip)kelder tevens niet voldoende geventileerd. De meeste problemen ontstaan doordat de kelder aan de buitenzijde niet voldoende beschermd is tegen infiltratie van het grondwater. Wanneer het grondwaterpeil stijgt, als gevolg van zware regenval bijvoorbeeld, zijn de keldermuren niet bestand tegen de verhoogde waterdruk en kan het water letterlijk door de muren of door de vloer van de kelder komen.

Andere oorzaken van vocht in de kelder

Problemen met vocht in de kelder kunnen door meerdere factoren veroorzaakt worden. Veel voorkomende oorzaken zijn:

  • Verhoogde druk van het grondwater of een hoge grondwaterstand
  • Kelderwanden die van een poreus gesteente zijn gemaakt
  • Beschadigde pleisterlagen (poreus geworden door hygroscopische zouten, scheuren)
  • Lekken bij doorvoeren van leidingen (rioolbuis, gasleiding, waterleiding)
  • Lekkage bij de aansluiting tussen wand en vloer (kimnaad)
  • Vochtproblemen door condensatie, als gevolg van slechte ventilatie
  • ...

Last van vochtige kelder? Vraag hier uw vochtdiagnose

Vocht in de kelder behandelen

Doorslaand vocht en opstijgend vocht zijn oorzaak nummer ייn van vochtige keldermuren. Ze ontstaan meestal doordat de buitenkant van de kelder niet voldoende beschermd is tegen indringing van het grondwater. Water dat insijpelt moet dan tegengehouden worden door de bepleistering van de binnenmuren en deze is daar in meest gevallen niet tegen bestand. Bij de bestrijding van het vochtprobleem zal men zich daarom vooral richten op het wapenen en waterdicht maken van de keldermuren (bekuiping) en in ernstige gevallen op afvoer van het grondwater (drainage).

1. Bekuiping

Dit houdt in dat de kelder aan de binnenzijde wordt voorzien van een waterdichte cementering waardoor het grondwater niet langer via de vloer of de wand naar binnen kan sijpelen.

2. Drainage

Soms is de druk van het grondwater zo hoog dat het onmogelijk is om het water aan de binnenzijde van de kelder effectief tegen te houden. In dit geval is het beter om het vocht in de kelder via een drainagesysteem af te voeren. Afhankelijk van het probleem kan men kiezen uit randdrainage, vloerdrainage, of een combinatie van verschillende drainagemethodes.

Vocht door condensatie

Een andere veel voorkomende oorzaak van vocht in de kelder is vocht als gevolg van condensatie. Problemen met condensatie worden altijd veroorzaakt door een gebrekkige ventilatie. Vaak zijn er ook problemen met opstijgend- of doorslaand vocht waardoor de problematiek alleen maar erger wordt en de keldermuren steeds vochtiger worden. Door de kelder met een mechanisch ventilatiesysteem goed te ventileren (eventueel in combinatie met bekuiping) kan het probleem effectief opgelost worden. De kelder wordt dan weer droog en de extra ruimte die ontstaat kan perfect dienst doen als opslagruimte, wijnkelder of hobbyruimte.

Last van vochtige kelder? Vraag hier uw vochtdiagnose