De gevolgen van een vochtige kelder

De gevolgen van een vochtige kelder beperken zich niet alleen tot schade aan de kelder zelf. Ook goederen die opgeslagen zijn in de kelder zullen door vocht ernstig beschadigd raken. Een vochtige kelder is daarnaast niet gezond om in te verblijven en leidt soms ook tot waardevermindering van de woning.

Gevolgen van een vochtige kelder

Het belangrijkste gevolg van vocht in de kelder is beschadiging van de kelder zelf en de goederen die erin opgeslagen zijn. De pleisterlaag op vochtige keldermuren raakt onherroepelijk beschadigd waardoor er steeds meer vocht naar binnen kan dringen. Andere gevolgen van een vochtige kelder:

  • Hoge luchtvochtigheid
  • Schimmels op de muren
  • Muffe geur (veroorzaakt door schimmels en bacteriën)
  • Schade aan houten constructies (steunbalken)
  • Waardevermindering van de woning
  • ...

Last van vochtige kelder? Vraag hier uw vochtdiagnose

Ruimte kan niet benut worden

Een vochtige kelder is vanwege de hoge luchtvochtigheid meestal totaal ongeschikt voor opslag van goederen. Zo zullen spullen van metaal, zoals een fiets of gereedschap al snel gaan roesten en raken ook andere materialen zoals papier, karton en textiel door het vocht aangetast. Door de vorming van schimmels en bacteriën zal er vaak ook sprake zijn van een muffe geur in de kelder waardoor alle spullen die erin opgeslagen zijn gaan stinken. Met de juiste maatregelen, zoals bekuiping of drainage, kan de kelder weer drooggemaakt worden. Hierdoor ontstaat extra ruimte die voor allerlei doeleinden gebruikt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een wijnkelder, een oefenruimte voor muzikanten of een aan een ander soort hobbyruimte.

Ongedierte

In vochtige kelders is de luchtvochtigheid erg hoog. Dit trekt naast schimmels allerlei andere organismen aan die goed gedijen in vochtige omgevingen zoals: pissebedden, zilvervisjes, papiervisjes, oorwormen en mijten. Deze insecten trekken weer spinnen aan die de kleine insecten als voedselbron gebruiken. Door de kelder op de juiste manier te laten behandelen wordt deze weer droog en zullen schimmels en insecten niet meer terugkeren aangezien deze een vochtige omgeving nodig hebben om zich voort te kunnen planten.

Een vochtige kelder is slecht voor de gezondheid

Schimmels komen erg veel voor in vochtige kelders. Ze groeien vooral op poreuze ruwe oppervlakken zoals muren, karton, behang en textiel. Schimmels zijn lastig te verwijderen en als de oorzaak van het vochtprobleem niet wordt aangepakt zullen ze blijven terugkeren. De sporen die schimmels verspreiden zijn slecht voor onze gezondheid en vooral mensen met gevoelige luchtwegen kunnen er veel last van ondervinden. Veel voorkomende gezondheidsklachten als gevolg van verblijf in vochtige ruimtes zijn: benauwdheid en hoesten. Een vochtige kelder is dus slecht voor de gezondheid. Reden te meer om vocht in de kelder zo spoedig mogelijk te laten behandelen.

Een woning met een vochtige kelder is minder waard

Bij taxatie van een woning zal men altijd letten op vochtproblemen. Indien er sprake is een vochtprobleem in de kelder dan zal dit onherroepelijk leiden tot waardevermindering. Afhankelijk van de geconstateerde problematiek kan het verlies oplopen tot 10.000 euro of meer. Door de kelder op tijd te laten behandelen kun je dit soort verliezen voorkomen. Indien je de ruimte dusdanig verbetert dat deze geschikt wordt als extra opberg- of leefruimte zal de waarde van de woning juist toenemen. Extra ruimte wordt immers altijd gewaardeerd en kan zelfs van doorslaggevende betekenis zijn bij aankoop van een woning.

Last van vochtige kelder? Vraag hier uw vochtdiagnose