Water in kelder

Natte keldervloer

Problemen met water in de kelder komen erg veel voor, vooral bij gemetselde kelders aangezien deze van zichzelf niet volledig waterdicht zijn. Wij geven een aantal tips hoe je een vochtige kelder kan oplossen.

Oorzaken van water in de kelder

Water keldervloerWater in de kelder wordt meestal veroorzaakt door bouwtechnische problemen in combinatie met een hoge grondwaterstand. De muren van de kelder zijn meestal niet bestand tegen de continue belasting van het grondwater, zeker niet wanneer er scheuren als gevolg van een verzakking in de muur zijn ontstaan. Wanneer het dan langdurig regent en het grondwaterpeil stijgt, zal het water door deze scheuren makkelijk naar binnen kunnen dringen. Een andere oorzaak van water in de kelder is lekkage. Het kan dan gaan om een lek in de waterleiding of een beschadigde rioolbuis. Vaak scheuren rioolbuizen als gevolg van verzakking waardoor er water in de kelder kan komen.

Probleem water in kelder

Gevolgen van water in de kelder

Water in de kelder kan tot de volgende problemen leiden:

  • Problemen met de vloer (vochtige betonvloer, rotten van houten vloerdelen)
  • Muffe lucht als gevolg van schimmels en bacteriën of stank door een defecte afvoerbuis
  • Hoge luchtvochtigheid
  • Aantasting van de muren (pleisterwerk, verflagen)
  • Gezondheidsklachten (als gevolg van een hoge luchtvochtigheid)
  • ...

Last van vochtige kelder? Vraag hier uw gratis vochtdiagnose

Water in de kelder voorkomen door kelderdrainage

KelderdrainageIndien er sprake is van een grote hoeveelheid water in de kelder, zullen er grondwatertechnische maatregelen genomen moeten worden zoals een kelderdrainage in of buiten de kelder. Drainage aan de buitenzijde wordt alleen gedaan wanneer men er zeker van is dat een verlaging van het grondwaterpeil geen invloed zal hebben op de zetting van het gebouw. De grond moet immers ook in droge omstandigheden voldoende stabiel blijven. Niet alle grondsoorten zijn geschikt voor drainage. Indien drainage van buiten niet mogelijk is zal men kiezen voor een drainagesysteem dat in de kelder zelf wordt aangebracht (wand- of vloerdrainage).

Waterdicht maken van de kelderwanden

Water in de kelder wordt meestal veroorzaakt door scheuren in de muur waarlangs grondwater naar binnen kan sijpelen. Deze scheuren moeten zoveel mogelijk hersteld worden met een speciale waterdichte cementmortel. Er zijn ook chemische middelen die in de muur geïnjecteerd kunnen worden. Deze vormen na uitdroging een waterkerende barrière waardoor het grondwater niet langer in de muur kan trekken. In veel gevallen zal men echter kiezen voor kelderbekuiping, eventueel in combinatie met drainage. Hierbij wordt de kelder van een nieuwe waterdichte bezetting voorzien.

Water in de kelder door lekkage

Opsporen koude kelderBij indringing van water is het niet altijd meteen duidelijk waar de oorzaak van het probleem ligt. Lekkages aan waterleidingen of doorvoeren zijn vaak lastig op te sporen en soms moet er speciale apparatuur aan te pas komen om de exacte oorzaak van het probleem vast te stellen. Als hulpmiddel kan men gebruik maken van een warmtebeeldcamera. Met dit instrument zijn lekkages op te sporen aan leidingen die zich in de vloer of de muur bevinden. Indien men vermoed dat het om een probleem met een afvoerbuis gaat zal men in de regel gebruik maken van een mobiele miniatuurcamera die in de de buis wordt geplaatst.

Last van vochtige kelder? Vraag hier uw gratis vochtdiagnose