Vochtige keldervloer

Een vochtige keldervloer kan erg vervelend zijn, zeker wanneer je de kelder wilt gebruiken voor opslag van goederen. In veel gevallen is het probleem goed op te lossen maar er zal eerst achterhaald moeten worden hoe het probleem nu veroorzaakt wordt, want een vochtige keldervloer kan meerdere oorzaken hebben.

Oorzaken van een vochtige keldervloer

Een vochtige keldervloer kan door verschillende gebreken veroorzaakt worden. Veel voorkomende oorzaken zijn:

  • Lekkage bij de kimnaad (aansluiting tussen de wand van de kelder en de keldervloer).
  • Infiltratie van grondwater via (haar)scheuren in de vloer.
  • Een hoge grondwaterstand (kruipkelder).
  • Doorslaand vocht of vocht door condensatie dat langs de muren naar beneden sijpelt.
  • Lekkage (rioolbuizen, waterleiding).
  • ...

Last van vochtige kelder? Vraag hier uw vochtdiagnose

Lekkage bij de aansluiting tussen wand en keldervloer

Een veel voorkomende oorzaak van een vochtige keldervloer is lekkage bij de aansluiting tussen de muren van de kelder en de keldervloer (kimnaad). Vaak is deze naad niet goed waterdicht afgewerkt waardoor grondwater, zeker bij een hoge grondwaterstand, relatief snel kan infiltreren. Dit probleem kan verholpen worden door de bestaande bezetting (gedeeltelijk) af te kappen en de kimnaad met een waterdichte mortel te behandelen. Meestal zal men er echter voor kiezen om randdrainage toe te passen waarbij er ter hoogte van de kimnaad een goot gemetseld wordt die voor afvoer van het overtollige vocht dient. Welke methodiek het meest geschikt is hangt af van de hoeveelheid water die infiltreert en de oorzaak van de vochtproblematiek.

Vochtige keldervloer draineren

Wanneer een keldervloer vochtig wordt door insijpelend grondvocht, is het in sommige gevallen nodig om de keldervloer te draineren. De vloer wordt dan voorzien van speciale drainagematten die voorzien zijn van kleine kanaaltjes. Deze kanaaltjes leiden het grondwater naar een verzamelput die meestal in de hoek van de kelder wordt aangebracht. Bovenop de matten stort men een nieuwe betonvloer zodat er een stabiele vloer ontstaat die aan de onderzijde goed gedraineerd is. Op deze manier zal zelfs bij een hoge grondwaterdruk de vloer goed droog blijven. Vloerdrainage wordt meestal gecombineerd met wanddrainage.

Andere oorzaken van een vochtige keldervloer

Het komt regelmatig voor dat keldervloeren vochtig worden door vocht dat langs de wanden van de kelder naar beneden sijpelt. Het gaat dan vaak om doorslaand vocht als gevolg van een interne lekkage in de muur of om vocht dat ontstaat als gevolg van condensatie. De oorzaak van een vochtige keldervloer hoeft dus niet per se in de vloer zelf gezocht te worden.

Behandelen van een vochtige keldervloer

Indien de keldervloer nat wordt als gevolg van doorslaand vocht zal men in de meeste gevallen kiezen voor kelderbekuiping. De bestaande pleisterlagen worden dan zoveel mogelijk van de muur gekapt zodat uitgezocht kan worden op welke plekken het grondwater in de muur infiltreert. Na het herstellen van deze lekken kunnen de keldermuren voorzien worden van een nieuwe dichtingslaag zodat de wanden en de keldervloer definitief droog zullen blijven.

Last van vochtige kelder? Vraag hier uw vochtdiagnose