Vocht kelder behandelen: kelderdichting

Vocht in de kelder kan op verschillende manieren behandeld worden. Muurinjectie, bekuiping en drainage zijn methodes die veel toegepast worden maar ook ventilatie is belangrijk bij het behandelen van een vochtige kelder.

Vocht in de kelder behandelen door muurinjectie

Indien de keldermuren vochtig zijn geworden als gevolg van opstijgend vocht, is muurinjectie meestal de aangewezen methode om het probleem op te lossen. Er wordt dan een reeks gaten in de muur geboord die daarna afgevuld worden met een hydrofobe vloeistof of gel. De chemicaliën vormen een barrière in de muur waardoor grondvocht niet langer in het gesteente kan trekken. Deze methode van vochtbestrijding is alleen nuttig wanneer er sprake is van opstijgend vocht.

Last van vochtige kelder? Vraag hier uw vochtdiagnose

Vochtige kelder behandelen door kelderbekuiping

Een andere manier om vocht in de kelder te behandelen is kelderbekuiping. Hierbij worden de oude bezettingslagen van de muur gekapt en wordt de gehele kelder voorzien van een nieuwe waterdichte cementering. Kelderbekuiping wordt toegepast wanneer er sprake is van infiltratie van grondwater via de wanden van de kelder (doorslaand vocht). Vaak zijn de keldermuren intern beschadigd en komen er scheuren of gaten in het metselwerk voor waardoor grondwater ongehinderd in de muur kan infiltreren. Door deze gaten en scheuren te dichten met een sneldrogende en waterafstotende cementlaag kan effectief voorkomen worden dat de kelder nog langer vochtig wordt.

Vocht in kelder behandelen door kelderdrainage

In sommige gevallen is de grondwaterstand of de grondwaterdruk zo hoog dat het onmogelijk is om de kelder aan de binnenzijde tegen het grondwater te wapenen. Het water zal dan als het ware omgeleid moeten worden waardoor de druk op de dichtingslagen afneemt. Dit omleiden van het water (draineren) doet men door het aanbrengen van speciale drainagematten. Deze matten worden op de muur en de vloer van de kelder aangebracht en zijn voorzien van kleine kanaaltjes waarlangs het water kan wegstromen. Het water stroomt hierbij naar een verzamelpunt in de kelder en wordt vanaf hier naar het riool gepompt.

Zelf een vochtige kelder behandelen

Indien het vochtprobleem zich beperkt tot problemen door condensatie, dan kun je ook zelf iets aan het vochtprobleem doen. Condensatie ontstaat doordat vochtige lucht neerslaat op koudere oppervlakken, zoals de wanden van de kelder. Om het probleem effectief te kunnen behandelen is het nodig dat de vochtige lucht zoveel mogelijk afgevoerd wordt, via een mechanisch ventilatiesysteem bijvoorbeeld. Deze systemen zijn over het algemeen niet moeilijk om te installeren, zolang er maar een afvoerkanaal is. Indien het om een kleine kelder gaat kun je ook nog overwegen om een vochtvreter te plaatsen maar het nadeel hiervan is dat je de chemicaliën steeds moet vervangen.

Wat kost het om een kelder te laten behandelen?

De kosten voor het behandelen van vocht in de kelder variëren van 2500 tot 10.000 euro en zijn geheel afhankelijk van de oorzaak van het vochtprobleem en de grootte van de kelder.

Last van vochtige kelder? Vraag hier uw vochtdiagnose