Kruipkelder laten behandelen tegen vocht

Een vochtige kruipkelder leidt tot energieverliezen en hogere stookkosten. Daarnaast kan er sprake zijn van stankoverlast en kunnen er problemen ontstaan als gevolg van opstijgend vocht. Reden te meer dus om een vochtige kruipkelder te laten behandelen.

Waarom een kruipkelder behandelen?

Er zijn meerdere redenen om een kruipkelder tegen vocht te beschermen. De belangrijkste reden is dat een goed geïsoleerde kruipruimte kan bijdragen aan een energiebesparing die kan oplopen tot maar liefst 15%. De vloer in de woning zal na isolatie immers langer warm blijven waardoor er minder warmte via de vloer verloren gaat en er minder gestookt hoeft te worden. Andere redenen om een kruipkelder te behandelen:

  • Voorkomen van stankoverlast (afkomstig uit de bodem en door schimmelvorming).
  • Bestrijden van opstijgend vocht.
  • Bescherming van dragende structuren tegen aantasting door vocht.
  • ...

Gratis offerte kelderdichting

Hoe een kruipkelder behandelen?

De methode waarmee een kruipkelder tegen vocht behandeld kan worden hangt af van het type vochtprobleem en de grootte van de kelder. Men kan kiezen uit: bodemafdichting en isolatie van de vloer of een combinatie van beide methodes.

Bodemafdichting

Indien er geen vloerplaat aanwezig is en de kruipruimte nauwelijks begaanbaar is, zal men er meestal voor kiezen om speciale isolatiechips van polystyreen op de grond aan te brengen. Ze sluiten de grond goed af en zijn makkelijk aan te brengen. Zelfs bij een hoge grondwaterstand zijn deze chips erg effectief in het bestrijden van stank en verdamping van grondwater. Er zijn ook andere isolatiematerialen die op de grond kunnen worden aangebracht en zelfs een dikke laag zand kan soms uitkomst bieden.

Kelderisolatie

Indien er in de kruipruimte wat meer ruimte is, kan men er ook voor kiezen om het plafond van de kelder (vloer van de woning) te isoleren met Purschuim of met isolatieplaten. De grond in de kelder wordt dan afgedekt met een vochtscherm waardoor vocht niet langer kan verdampen en stankoverlast tot het verleden behoort. Kelderisolatie leidt tevens tot een betere energiescore van de woning aangezien er minder warmte via de vloer verloren zal gaan.

Kruipkelder behandelen door betere ventilatie

In principe is het niet verplicht om een kruipkelder te ventileren maar toch is het aan te raden om dit wel te doen. Er wordt immers mee voorkomen dat stank via doorvoeren in de vloer (bijvoorbeeld een meterkast) in de woning kan komen. Ook het schadelijke radongas dat op sommige plaatsen in hoge concentraties in de bodem voorkomt, kan via ventilatieopeningen op natuurlijke manier afgevoerd worden. Mochten er ooit werkzaamheden in de kruipkelder verricht moeten worden dan is het wel zo prettig dat er voldoende zuurstof aanwezig is en dat er op veilige wijze gewerkt kan worden.

Stank in kruipkelder behandelen

Stankoverlast in vochtige kelders komt erg veel voor. Het kan gaan om een muffe geur of om een typische 'rioolgeur'. Een muffe lucht wordt meestal veroorzaakt door de aanwezigheid van schimmels en bacteriën. Door een hoge grondwaterstand raakt de kelder vochtig en kunnen deze organismen zich goed vermenigvuldigen. Een van de manieren waarop stank behandeld kan worden is door afdekking van de bodem, hetzij door een vochtscherm, een laag zand of door afdichting met isolatiechips. Verder kan men ook kiezen voor een betere isolatie, eventueel in combinatie met isolatie van de vloer.

Gratis offerte kelderdichting