Wat is kelderdrainage?

Kelderdrainage wordt vaak toegepast wanneer de druk van het grondwater dermate hoog is, dat bekuiping alleen niet voldoende is om infiltratie van het grondwater tegen te gaan.

Wanneer is kelderdrainage?

Bij kelderdrainage wordt het grondwater via kanaaltjes in de muur en/of de vloer naar een verzamelput geleid. Het water wordt hier tijdelijk opgeslagen totdat de put vol is en wordt dan via een pomp afgevoerd naar het riool of een ander afvoerkanaal. Er zijn drie verschillende manieren waarop een kelder gedraineerd kan worden: randdrainage, vloerdrainage en wanddrainage.

Last van vochtige kelder? Vraag hier uw vochtdiagnose

Kelderdrainage bij lekkage van de kimnaad (randdrainage)

In veel kelders komen er lekkages voor bij de aansluiting tussen de muur en de vloer (kimnaad). De oorzaak hiervan schuilt meestal in een slechte hechting tussen de stenen van de muur en de betonnen vloerplaat, waardoor vocht naar binnen kan sijpelen. Door de keldermuren te voorzien van een drainagerand (kanaal) wordt het insijpelende grondwater ter hoogte van de kimnaad opgevangen en geleid naar een verzamelput die is aangesloten op een afvoerkanaal. Deze put is voorzien van een pomp die het water periodiek naar het riool afvoert.

Kelderdrainage bij lekkage door de vloer (vloerdrainage)

Vloerdrainage past men toe bij infiltratie van grondwater via de vloer van de kelder. Het gaat dan meestal om vloeren die niet gemaakt zijn van beton maar van een andere materiaal dat vocht absorbeert. Door de vloer te voorzien van een speciale noppenfolie is het probleem effectief op te lossen. Het water loopt hierbij via kanaaltjes in de folie naar naar een verzamelpunt. Dit verzamelpunt (een cilinder in de grond) wordt op het diepste punt in de kelder aangebracht en voorzien van een pomp. De pomp is aangesloten op een sensor die ervoor zorgt dat het water automatisch wordt weggepompt wanneer dit nodig is.

Drainage van de muren (wanddrainage)

Bij kelderdrainage van de wanden voorziet men zowel de muren als de vloer van een speciaal noppenmembraan. Bij dit systeem moet ook de vloer gedraineerd worden omdat het water via de kanalen in de noppenfolie via de wanden naar de vloer stroomt. Vervolgens wordt het onder vloer door afgevoerd naar een verzamelput dat zich in de hoek van de kelder bevindt. Dit is een kleine cilindervormige put die voorzien is van een waterpomp met sensor. Zodra de put vol is zal de pomp het grondwater automatisch naar het riool, of een ander afvoerkanaal pompen.

Kelderdrainage en kelderbekuiping

Kelderdrainage wordt altijd uitgevoerd in combinatie met bekuiping. Om een noppenmembraan te kunnen plaatsen is het immers noodzakelijk dat de bestaande bezetting eerst afgekapt wordt. Na het aanbrengen van het membraan worden de wanden van een nieuwe dichtingslaag voorzien. Soms moet er ook een nieuwe vloer worden aangebracht. Meestal stort men een betonnen vloer met een dikte van 7 tot 10 centimeter. Door het hoge gewicht van de vloer is de kelder goed bestand tegen de opwaartse druk wat het grondwater en in combinatie met een drainerende noppenfolie zal het water niet meer langs de vloer kunnen infiltreren.

Last van vochtige kelder? Vraag hier uw vochtdiagnose