Kelderbekuiping: kelder laten bekuipen met waterdichte mortel

Kelderbekuiping is een methode die veel wordt toegepast bij renovatie van vochtige kelders. De wanden (en soms ook de vloer) van de kelder worden hierbij voorzien van een waterdichte cementeringslaag waardoor het grondwater niet langer kan infiltreren.

Wanneer is kelderbekuiping nodig?

Kelderbekuiping is noodzakelijk wanneer er sprake is van infiltratie van grondwater in de wanden of de vloer van de kelder. Veel keldermuren zijn niet bestand tegen de druk van het grondwater en door de vorming van zouten in de muur raakt het pleisterwerk ernstig beschadigd waardoor vocht steeds makkelijker naar binnen kan dringen. Door de lekken in de muur te dichten met een speciale mortel en de kelder waterdicht te cementeren, kan verdere indringing van water voorkomen worden waardoor de kelder droog zal blijven.

Kelderbekuiping plaatsen: werkwijze

Bij een traditionele wijze van bekuiping worden de wanden van de kelder en indien nodig ook de vloer, voorzien van een nieuwe waterdichte bezettingslaag. Vaak worden er meerdere dichtingslagen aangebracht om er zeker van te zijn dat er geen vocht meer door de muren kan sijpelen. De werkwijze bij kelderbekuiping is als volgt:

  1. De huidige bezetting wordt zo veel mogelijk afgekapt.
  2. Nu de ondergrond goed zichtbaar is, kan bepaald worden op welke plaatsen er water door de muur komt. Op deze plekken brengt men vervolgens een sneldrogende waterdichte cementmortel aan.
  3. Nadat is vastgesteld dat er geen water meer door de wanden komt, kan men starten met het aanbrengen van de dichtingslagen. Meestal bestaat de eerste laag uit een fixeerlaag en de opeenvolgende lagen uit een cementmortel die verrijkt is met kunsthars. Tussen de lagen door moet er een droogtijd in acht worden genomen waardoor het totale bekuipingsproces meerdere dagen in beslag kan nemen.

Last van vochtige kelder? Vraag hier uw vochtdiagnose

Voordelen van kelderbekuiping

  • Extra ruimte: aangezien de kelder na bekuiping volledig droog is, kan de extra ruimte die ontstaat gebruikt worden als opslagruimte, wijnkelder of hobbyruimte.
  • Waarde van de woning neemt toe. Door de extra ruimte die beschikbaar komt stijgt de waarde van de woning en wordt deze ook aantrekkelijker voor potentiële kopers.
  • Geen stankoverlast meer.
  • ...

Bekuiping en kelderventilatie

Na kelderbekuiping kan er geen vocht meer van buiten naar binnen komen maar vochtproblemen als gevolg van condensatie kunnen nog steeds voorkomen. Condensatie ontstaat doordat vochtige lucht neerslaat tegen koude oppervlakken. Aangezien de muren van de kelder vaak koud zijn en er geen sprake is van natuurlijke ventilatie, zal vocht hier makkelijk kunnen condenseren. Afhankelijk van de wijze waarop de ruimte zal worden benut kan het soms nodig zijn om een mechanisch ventilatiesysteem (type C) te installeren. Vochtige lucht wordt dan op efficiënte wijze afgevoerd waardoor condensatie niet meer zal voorkomen.

Prijs kelderbekuiping

De prijs van kelderbekuiping wordt voornamelijk bepaald door de aard van het vochtprobleem en de staat waarin de kelder verkeert. Aangezien bekuiping een arbeidsintensieve methode is, kan de kostprijs soms fors oplopen. De prijs schommelt meestal tussen 3500 en 10.000 euro. Dit is een fors bedrag maar het is een investering voor de lange termijn en de waarde van de woning zal minstens evenredig toenemen. Klik hier om de kelderdichting prijzen te vergelijken bij verschillende vochtbestrijders.

Kelderdrainage

Soms is de druk van het grondwater dermate hoog dat bekuiping alleen niet voldoende is. Het grondwater zal dan tevens gedraineerd moeten worden. Er zijn verschillende methodes waarop dat kan gebeuren (randdrainage, wanddrainage en vloerdrainage). Het overtollige grondwater wordt hierbij op efficiënte manier afgevoerd waardoor het niet langer in de muren van de kelder kan trekken.

Last van vochtige kelder? Vraag hier uw vochtdiagnose